För att skapa ett supportärende kan du göra på två olika sätt:


1 - Logga in här och ange lämpliga uppgifter, samt beskrivning av ditt problem.


2 - Skicka ett utförligt mail till : support@dofree.se  då kommer ärendet att registreras här automatiskt.


Vi tar inte emot supportärende på telefon, och anledningen är att all ärende måste registreras för att

vi skall kunna följa upp att allt blir till belåtenhet.

Ytterligare en anledning är att det är olika personer som svarar på olika typer av förfrågningar, och

eftersom vi fysisk är placerade på olika platser/orter så kommer rätt "hen" att svara på det mail.