Windows 10 har gjort en mängd olika ändringar i sin hantering av säkerhet, vilket under tiden som gått påverkat våra produkter på olika sätt (ibland). Dock har det gått att komma runt det mesta.

Denna information kan även gälla för andra tillverkares programvaror.


Grundregel vid körning av Installationsprogram:

    Markera installationsfilen med musen, klicka på Höger knapp. Välj: Kör som Administratör.

Om man inte gör på detta vis kan Windows 10 blockera vissa viktiga filer utan att du informeras om detta.


Här kan du hämta ny programvara från DoFree:

https://www.dofree.se/filer/setup_smart_desktop.exe


Länk till Microsofts support angående programvaror som har problem med körning/uppstart:

https://support.microsoft.com/sv-se/windows/till%C3%A5t-att-en-app-f%C3%A5r-%C3%A5tkomst-till-styrda-mappar-b5b6627a-b008-2ca2-7931-7e51e912b034


Citat hämtat från Microsofts supportsida:

Ibland kan en app som är säker att använda identifieras som skadlig. Det beror på att Microsoft vill skydda dig och ibland tar vi det säkra före det osäkra, vilket kan störa din normala användning av datorn. Du kan lägga till en app i listan med säkra eller tillåtna appar för att förhindra att de blockeras.