Nyinstallation:

Om du får upp något felmeddelande ex "Välj datakälla" så beror detta oftast på att du inte har gjort installationen genom att - 


    Markera Installationsfilen, 

    Högerklicka på den, 

    Välj "Kör som Administratör"


radera då först den misslyckade installationen genom att -


    Radera mappen "C:/DOFREE"

    Radera filen ODA.INI  i mappen C:/Windows (C:/Windows/ODA.INI)

kör sedan installationsprogramet på nytt enligt ovan(med "Kör som Administratör")


Möjligen kan du behöva att sätta upp dina användarrättigheter på följande filer:


    FORETAG.EXE och ODA.INI

C:/DOFREE/FORETAG:EXE

C:/WINDOWS/ODA:INI


Rättigheterna ändrar du via Utforskaren där du markerar dessa filer och högerklicka, väljer EGENSKAPER.

På användare Administratör och Användare skall ALLA rättigheter bara markerade med en bock.

Dock inte rättigheten "Särskilda rättigheter".

Markera och bocka i översta raden så markeras alla andra som skall markeras.


Fortsatt problem med installation, så meddela via e-post för vidare hjälp. Normalt gratis!!

Supportmail : gl@dofree.se


Uppdatering:


VIKTIGT!!  Säkerhetskopiera alltid din databasfil innan du ger dig på att uppdatera.


Vid eventuella fel/felmeddelanden, skicka epost med beskrivning så får du hjälp med just ditt problem.

Supportmail : gl@dofree.se- - - - - - - - - -

Här är mer info om filer/program som spärras av Windows 10.


https://support.microsoft.com/sv-se/windows/till%C3%A5t-att-en-app-f%C3%A5r-%C3%A5tkomst-till-styrda-mappar-b5b6627a-b008-2ca2-7931-7e51e912b034


Använda reglerad mappåtkomst

Åtkomst till reglerad mappåtkomst i Windows säkerhets granskningar de program som kan göra ändringar i filer i skyddade mappar och hindrar obehöriga och osäkra appar från att komma åt eller ändra filer i dessa mappar.


Välj Start > Inställningar > uppdatera & säkerhet > Windows-säkerhet > virus & hot Protection.  


Välj Hantera inställningar under Inställningar för skydd mot virus och hot.


Välj Hantera reglerad mappåtkomst under Reglerad mappåtkomst.


Ändra inställningen för Reglerad mappåtkomst till På eller Av.


Text från MS Supportsida:

Ibland kan en app som är säker att använda identifieras som skadlig. Det beror på att Microsoft vill skydda dig och ibland tar vi det säkra före det osäkra, vilket kan störa din normala användning av datorn. Du kan lägga till en app i listan med säkra eller tillåtna appar för att förhindra att de blockeras.