Av diverse olika anledningar har supportforumet blivit svårt eftersatt.

Jag skall nu ta över hanteringen och försöka svara på era frågor.


OBS ! Jag måste av praktiska skäl radera/markera som åtgärdade alla frågor som kommit in under förra året.

Årets frågor har jag besvarat.


Som en liten kompensation kan jag ju ge er som inte fått svar på frågor insända före den 31 Dec 2020, en ny uppdatering med tillhörande Inventarieprogram och Egen Inkassoprogram. Skicka då en ny förfrågan till detta forum, samt en kopia till mig;  gl@dofree.se

Infoga ditt OrgNr som är till det aktuella företaget.